Dankwoord Ed Hesdal

Tijdens de algemene bestuursvergadering van 6 maart 2018 richtte voorzitter Jef Schijns een woord van dank aan onze vertrekkende beheerder Ed Hesdal.

Van 2010 tot en met 2017 vervulde Ed zijn beheerderstaak met veel inzet en energie. Namens het dagelijks bestuur en de leden (vertegenwoordigers van de gebruikers) werd aan Ed een enveloppe met inhoud overhandigd als teken van waardering voor hetgeen hij de afgelopen jaren tot stand bracht in en rond het Patronaat te Epen.


Afdrukken